ИТХ
БАТБАЯР

Баатар БАТБАЯР

Мөрөн Сумын Засаг дарга асан
Мэргэжил: Эдийн засагч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Төрийн банк
Ахлах эдийн засагч
— Төрийн албанд
Засаг даргын орлогч
2012-01-01 — 2020-12-01
— Төрийн албанд
Сумын засаг дарга
2020-12-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.