ИТХ
ТӨМӨРБААТАР

Лааган ТӨМӨРБААТАР

МАН Хөвсгөл аймгийн намын хорооны дарга
Мэргэжил: Эдийн засагч


Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Аймгийн ИТХ
Дарга
2016-01-10 — 2020-01-10
— Төрийн албанд
Шинэ-Идэр ЗДТГ
Сумын Засаг дарга
1992-01-10 — 1996-01-10

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.