ИТХ
ХАНДДОРЖ

Төмөр ХАНДДОРЖ

Хөвсгөл, Цагаан-Үүр сумын МАН-ын дарга
Мэргэжил: Ойн инженер


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Цагаан-үүр ЗДТГ
Засаг даргын орлогч
2009-01-01 — 2013-01-30
— Хувийн хэвшил
Наншивээт ХХК
Инженер
2017-01-01 —
— Төрийн албанд
Цагаан-үүр ЗДТГ
Засаг дарга
2014-08-27 — 2016-12-08

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.