МАН-ын хороо
ЯНЖИНДУЛАМ

Шагдар ЯНЖИНДУЛАМ

Хөвсгөл аймгийн Ахмадын холбооны дарга
Мэргэжил: төрийн захиргаа удирдлага


Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Тамгын Дарга

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.