МАН-ын хороо
ЦЭРЭНБАТ

Чулуунбат ЦЭРЭНБАТ

уяач
Мэргэжил: Малчин

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Хөвсгөл геологи
Жолооч
1986-01-01 — 1993-01-01
— Хувийн хэвшил
Идэр-Чандмань
Захирал
1993-01-01 — 2021-02-17

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.