МАН-ын хороо
АМАРБОЛД

Лхагвасүрэн АМАРБОЛД

Хөвсгөл аймгийн МАН-ын хорооны дэд дарга
Мэргэжил: багш

Олон нийтийн хаяг:
Instagram Twitter

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
багш менежер
1990-09-01 — 2016-12-31

Хөвсгөл аймгийн МАН
Дэд дарга
2017-03-01 —

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.