МАН-ын хороо
ГАНДЭЛГЭР

Ганхуяг ГАНДЭЛГЭР

Хөвсгөл аймгийн МАН-ын хорооны дэд дарга
Мэргэжил: Эрх зүйч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Хүүхдийн эрхийн ажилтан
2007-12-10 — 2010-05-10
— Төрийн албанд
Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ
Хэлтсийн дарга
2010-05-10 — 2020-08-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.