МАН-ын хороо
ДАВААХҮҮ

Жамц ДАВААХҮҮ

Монгол Ардын намын Бага хурлын гишүүн
Мэргэжил: Холбооны инженер

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
Цахилгаан Холбоо
ерөнхий инженер
1996-01-01 — 2007-01-01
— Хувийн хэвшил
Мэдээлэл холбоо сүлжээ
Дарга
2007-01-01 — 2012-12-31
— Хувийн хэвшил
РӨНС
инженер
1993-01-01 — 1995-01-01
— Хувийн хэвшил
Мэдээлэл холбоо сүлжээ
Дарга
2017-02-02 —
— Хувийн хэвшил
НА5
төслийн менежер
2013-05-31 — 2015-02-01
— Бусад
Мэргэжлийн хяналт газар
дарга
2015-02-04 — 2016-03-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.