МАН-ын хороо
ГАНБОЛД

Лхагвасүрэн ГАНБОЛД

Монгол Ардын намын Бага хурлын гишүүн /Хөвсгөл/
Мэргэжил: Эдийн засагч

Олон нийтийн хаяг:
Instagram Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Бусад
Хөвсгөл аймгийн МАН хороо
дарга
2016-01-01 —
— Бусад
Хөвсгөл аймгийн МАН хороо
НАМЗХ-ын тэргүүн
2006-01-01 — 2012-01-01
— Төрийн албанд
Хөвсгөл аймгийн засаг дарга
2016-01-01 — 2020-01-01
— Хувийн хэвшил
Лидэр
захирал
— Бусад
Хөвсгөл аймгийн МАН хороо
дэд
2013-01-01 — 2016-01-01

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.