МАН-ын хороо
ДАВААЖАВ

Мэндсайхан ДАВААЖАВ

Хөвсгөл аймгийн НАМОХ-ны дарга
Мэргэжил: Механикийн инжежер

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Төрийн албанд
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
Захиргаа удирдлага хэлтсийн дарга
2018-02-18 —
— Хувийн хэвшил
МҮИС
Оюутны хөгжлийн албаны дарга
2015-09-01 — 2018-02-18

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.