МАН-ын хороо
МЯГМАР

Батмөнх МЯГМАР

Захирал
Мэргэжил: Улс төр судлаач

Олон нийтийн хаяг:
Instagram

Ажил Мэргэжил:
— Хувийн хэвшил
жигүүр гранд групп ХХК
бүртгэлийн ажилтан АА-н дарга
2009-10-01 — 2016-11-25
— Төрийн албанд
Иргэний бүртгэлийн ажилтан
2007-06-01 — 2009-09-14
— Төрийн албанд
Жаргалант сумын ЗДТгазар
БО-ны улсын байцаагч
1989-09-01 — 2007-05-20

ДЭРГЭДЭХ БАЙГУУЛЛАГУУД

Монгол Ардын Намын дэргэд эрхэм зорилго, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрийн гишүүдээ оролцуулах, дэмжих, намын үзэл баримтлал, үйл хэргийг сурталчлан таниулах, судалгаа шинжилгээ хийх, иргэдэд тустай олон нийтийн ажилд оролцох чиглэлээр төрийн бус байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байна.